סקירת החלטות המינהל החדשות במגזר החקלאי והשלכותיהן