ערב עיון, נובמבר 2006 נפתלי פלומנהפט - ארנסט אנד יאנג